top of page

DUDUŚ EDYTA

Absolwentka Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im.Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu skąd otrzymała dyplom z oceną celującą. Duduś ukończyła malarstwo w pracowni  prof. Aleksandra Dymitrowicza oraz multimedia w pracowni prof. nadzw. Przemysława Pintala.  Zanim artystka zajęła się w pełni sztuką ukończyła studia z obszaru marketingu oraz podyplomowe z zakresu psychologii. Wstępując na drogę artystyczną, świadomie korzysta z fragmentów zdobytego wcześniej doświadczenia w innych obszarach. Jej twórczość skupia się na malarstwie sztalugowym oraz video i charakteryzuje się tematyką człowieka oraz  refleksją związaną z egzystencją (lęki, nadzieje, tęsknoty, relacje pomiędzy światem namacalnym a nienamacalnym, przemijalność, samotność itp.).  Historie ujmuje malując postaci kobiece, uwikłane w określoną sytuację, myśli i emocje i robiąc to w dość symboliczny sposób zaprasza widza do dialogu ze swoją sztuką. Malarstwo Edyty Duduś to niejednoznaczne, niedookreślone kadry pamięci, fragmenty wspomnień, sygnały dawnej obecności i emocji. Płótna utrzymane w zimnej kolorystyce wypełniają przede wszystkim pojedyncze postaci umieszczone w trudnych do określenia miejscach, zawieszone w bezczasie, idące do nigdzie. Te obrazy przemijania, przeszłości po której pozostają jedynie niejasne ślady, Edyta Duduś w  oszczędny sposób przekazuje widzowi niczym ilustracje snu, zamyślenia i niejednoznaczności o niezwykłej sile działania.

WYBRANE WYSTAWY

  • 2016 Wystawa 'Kolaże z cyklu Rytmy' w Art Coffee Planet we Wrocławiu 

  • 2011 Wystawa 'Woilery 7' w Muzeum Współczesnym we Wrocłąwiu 

  • 2011 Wystawa w Cafe Galerii w Damarze

  • 2013 Wystawa na 13. Ogólnopolskim Przeglądzie sztuki Współczesnej FORMA w Rawiczu 

  • Wystawa 'Portrety życia' w Food Art Gallery 

  • 2015 Wystawa zbiorowa Czapski Art Foundation w Nowej Gazowni w Poznaniu 

  • 2015 Wystawa 'BOSA' w Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławiu 

  • 2016 Wystawa w Galerii Kolekcji Fibak w Warszawie 

bottom of page