top of page

JAREMA MARIA 

Rzeźbiarka, malarka, scenograf urodzona w 1908 w Starym Samborze, zmarła w 1958 w Krakowie. Kształciła się na ASP w Krakowie; tam właśnie w latach 1929-35 studiowała na Wydziale Rzeźby pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego. W okresie poprzedzającym wybuch wojny uprawiała przede wszystkim twórczość rzeźbiarską. Tworzyła formy zwarte, nawiązujące do świata organicznego; formy, których żywotność i sprężystość podkreślała gładka powierzchnia. Później do warsztatu rzeźbiarza powracała sporadycznie, konsekwentnie stosując wypracowane uprzednio formuły. Przed rokiem 1939 należała do GRUPY KRAKOWSKIEJ, obok m.in. Leopolda Lewickiego, Stanisława Osostowicza, Jonasza Sterna. Po roku 1945 przyłączyła się do GRUPY MŁODYCH PLASTYKÓW. Należała do ścisłego grona inicjatorów reaktywowania GRUPY KRAKOWSKIEJ, do czego udało się doprowadzić w atmosferze „odwilży“, w roku 1957. Wzięła udział - już jako malarka - we wszystkich trzech Wystawach Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Poza malarstwem, chętnie uprawiała inne dziedziny sztuki, zwłaszcza scenografię (dla teatru Kantora). Miała w tej dziedzinie spore, ciekawe doświadczenia, ponieważ przed 1939 współpracowała z eksperymentalnym teatrem CRICOT, założonym i prowadzonym przez jej brata, malarza Józefa Jaremę, sprawnego organizatora życia artystycznego, związanego m.in. z kapistami, pozostałego po 1945 roku na emigracji. Właśnie dla CRICOT zaczęła projektować śmiałe rozwiązania scenograficzne i kostiumy, co przygotowało ją do późniejszej współpracy z powojennym CRICOT 2 stworzonym przez Kantora.

WYBRANE WYSTAWY 

  • 1958 Wystawa 'Maria Jarema. Malarstwo, Rzeźba' w Galerii Kordegarda w Warszawie 

  • 1958 Wystawa na Biennale w Wenecji 

  • 1961 Wystawa na Biennale w Sao Paulo

  • 1994 Wystawa w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu 

  • 1995 Wystawa 'Maria Jarema' w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

  • 1998 Wystawa w Zachęcie w Warszawie 

  • 1998 Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 

  • 2020 Wstawa zbiorowa 'Maria Jarema. Andrzej Wróblewski. Realizm istotny' w Spectra Art Space w Warszawie

bottom of page