top of page

MARZEC SŁAWOMIR

Obrazy te odwołują się do magicznych mocy koloru. Wytworzone zostały przy wykorzystaniu wiedzy i praktyk różnych kultur, przetworzonych moją intuicją i umiejętnością - przez prawie pól roku zbierałem informacje na ten temat. Dzięki temu powstał np. „Obraz na ironie przenikliwe”, „Obraz na wzmożenie pamięci”, „Obraz przeciw korkom ulicznym”, „Obraz przeciw chrypce” etc. Ich forma to prostokąt (według proporcji złotego podziału) koloru wielowarstwowego, pulsującego różnymi odcieniami - złożoność energetyczno/barwna tego obrazu ma się jednoczyć w oku widza. Dookreślany jest powidokowo barwą bocznych krawędzi.

Każdy obraz opatrzony jest swoistym interpretandum, odręcznym napisem w języku łacińskim określającym jego zastosowanie. Taka niezrozumiałość będąca rodzajem magicznej inkantacji (zaklęcia), a jednocześnie swoistej „instrukcji obsługi”, wprowadzać ma nas w określony nastrój.

Nie jest nawet ważne, czy te obrazy działają. Niemniej sam fakt ich istnienia stanowi źródło krytycznej refleksji i wywrotowych energii. I to w każdym przypadku:

- jeśli bowiem działają, to stanowią dowód, że chybiona jest cała nasz cywilizacja oparta na niszczeniu środowiska i modernizacji jako de facto likwidacji „niechcianych skutków ubocznych poprzednich modernizacji”

- jeśli te obrazy nie działają, to demaskują w ten sposób utratę więzi z pierwotną naturą

- jeśli natomiast obrazy te czasami działają, a czasami nie, to jest jeszcze gorzej, bo uprzytamniają w ten sposób, iż świat jest przypadkowy.

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

 • 1983 Wystawa w Galerii Pracownia Dziekanka w Warszawie 

 • 1985 Wystawa w Galerii Promocyjnej w Warszawie 

 • 1985 Wystawa w Studio Kontakt w Poznaniu

 • 1985 Wystawa w Galerii Zakład Remont w Warszawie 

 • 1986 Wystawa w Galerii Po w Zielonej Górze

 • 1989 Wystawa w Galerii Stara BWA w Lublinie 

 • 1990 Wystawa w Galerii Młodych w Warszawie 

 • 1990 Wystawa w Galerii Rzeźby w Warszawie

 • 1991 Wystawa w Galerii BWA w Lublinie

 • 1991 Wystawa w Galerii Laboratorium w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie 

 • 1992 Wystawa w Międzynarodowym Centrum Sztuki w Poznaniu

 • 1994 Wystawa w Galerii BWA w Sandomierzu 

 • 1995 Wystawa w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

 • 1996 Wystawa w Galerii '72 w Chełmnie

 • 2000 Wystawa w Galerii 267 w Łodzi 

 • 2003 Wystawa w Galerii Miejskiej w Łodzi 

 • 2004 Wystawa w Galerii R w Poznaniu

 • 2008 Wystawa w Galerii Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk 

 • 2010 Wystawa w Galerii XXI w Warszawie

 • 2012 Wystawa w Galerii Foksal w Warszawie 

 • 2016 Wystawa w Galerii Kolekcji Wojciecha Fibaka w Warszawie

bottom of page